Khoa học công nghệ

Thành lập lại Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thursday, 29 September 2011 14:27 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 8267/QĐ-UBND Thành lập lại Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Hội đồng sẽ làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ban hành tại Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
    Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng gồm :

STT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

 

Chủ tịch hội đồng

1

TS. Nguyễn Xuân Anh

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

2

TS. Lê Quang Nam

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Mời PGS.TS Trần Văn Nam

Giám đốc Đại học Đà Nẵng

4

Mời ThS. Bùi Văn Tiếng

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 

Các Ủy viên Hội đồng

5

ThS. Lê Trung Chinh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

6

ThS. Đặng Việt Dũng

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

7

ThS. Phạm Kim Sơn

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

8

ThS. Trần Đình Quỳnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

KTS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Giám đốc Sở Xây dựng

10

BS.CK2 Phạm Hùng Chiến

Giám đốc Sở Y tế

11

TS. Hồ Kỳ Minh

Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

12

KS. Nguyễn Đình Phúc

Phó Giám đốc Sở Công Thương

13

ThS. Trần Quang Thanh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Mời GS.TS Trương Bá Thanh

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

15

Mời PGS.TS Lê Kim Hùng

Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

16

Mời PGS.TS Võ Trung Hùng

Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng

 

Tổ thư ký

1

ThS. Lê Thị Thục

Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

2

ThS. Phạm Đức Quang

Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

                                                                                                            annc
 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip