Science Technology

Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thiết kế phù hợp cho công trình cầu đường Hợp phần C, dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 15 January 2011 15:10
There are no translations available.


   Tên đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp thiết kế phù hợp cho công trình cầu đường Hợp phần C, dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.
    Mã số:
    Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Hồng Trung
    Cơ quan chủ trì: Phòng giám định và Quản lý chất lượng công trình
    Thời gian thực hiện: 04/2010 – 12/2010
    Mục tiêu nghiên cứu:
    Đánh...
Read more...
 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 07 January 2011 14:02
There are no translations available.


   Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Ngọc Trung
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 6/2010 - 12/2010
   Mục tiêu của đề tài: Đề xuất loại vật liệu phù hợp để áp...
Read more...
 

Hoàn chỉnh Quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 06 January 2011 14:53
There are no translations available.


   Tên đề tài: Hoàn chỉnh Quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Đinh Sơn
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2012 – 10/2010
   Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn chỉnh quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước nhằm mục đích cung cấp cho các đơn vị quản lý cầu quy...
Read more...
 

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, dự toán công trình và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 05 January 2011 00:00
There are no translations available.


   Tên đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, dự toán công trình và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Tình
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2010- 12/2010
   Mục tiêu:
    - Tăng cường công tác QLCL công trình...
Read more...
 

Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 03 January 2011 13:48
There are no translations available.


   Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hoá trong việc xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Phương Hà
   Cơ quan chủ trì: Phòng Kế hoạch – Đầu tư Sở Giao thông vận tải TPĐN
   Thời gian thực hiện: 9/2010-12/2010
   Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong...
Read more...
 

Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 31 December 2010 09:36
There are no translations available.


   Tên đề tài: Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số
   Chủ nhiệm đề tài: Ks. Trần Trung Nghĩa – Phó Chánh thanh tra Sở
   Cơ quan chủ trì: Thanh tra sở
   Thời gian thực hiện: 07/2010-12/2010
   Mục tiêu: Đánh giá thực trạng ATGT đường sông tại thành phố Đà Nẵng nhằm dự báo và đề xuất các giải...
Read more...
 

Các giải pháp duy trì chất lượng xe cơ giới sau kiểm định

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 14 December 2010 13:50
There are no translations available.


   Tên đề tài: Các giải pháp duy trì chất lượng xe cơ giới sau kiểm định
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Ks. Nguyễn Quảng
   Cơ quan chủ trì: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
   Thời gian thực hiện: 07/2012 – 11/2010
   Mục tiêu nghiên cứu:
    -  Thực trạng công tác bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của chủ phương tiện và lái xe.
    -  Chất...
Read more...
 

Lựa chọn thông kỹ thuật của đèn Led sử dụng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 14 December 2010 13:44
There are no translations available.


   Tên đề tài: Lựa chọn thông kỹ thuật của đèn Led sử dụng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Ks. Trương trọng Nghĩa
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 09/2010 – 12/2010
   Mục tiêu nghiên cứu:
   - Đánh giá thực trạng đèn Led...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip