Trả lời ý kiển cử tri

Trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà

Friday, 03 June 2011 17:29 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Câu 1. Đường nội bộ phường An Hải Đông lưu lượng người, nhất là học sinh và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Đề nghị thành phố kẻ vạch giao thông nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường này (cử tri phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).
   Trả lời:
      Qua kiểm tra, đơn vị thi công đã hoàn thành công tác sơn kẻ vạch phân làn đảm bảo giao thông trên tuyến đường.
   Câu 2. Đề nghị thành phố lát vỉa hè khu dự án 85 phường An Hải Bắc (cử tri phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
   Trả lời:
      Qua kiểm tra, vỉa hè khu dự án 85 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã thi công hoàn thành.
   Câu 3. Hành lang đường cầu Thuận Phước có rất nhiều ổ gà, gây khó khăn cho người đi lại. Đề nghị thành phố sớm chỉ đạo giải quyết (cử tri phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).
   Trả lời:
      Qua kiểm tra, các vị trí hư hỏng trên hành lang cầu Thuận Phước đã được Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng sửa chữa.
   Câu 4. Thành phố có chủ trương nâng cấp mở rộng đường Trương Định theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, khi tổ chức họp thì dân không đồng ý với phương án này. Đề nghị thành phố thay đổi phương án làm đườngTrương Định với nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư (cử tri phường Mân Thái, quận Sơn Trà).
   Trả lời:
       Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trương Định đã được UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt ranh giới sử dụng đất tại Quyết định số 3176 ngày 21/4/2010, phê duyệt quy mô đầu tư tại công văn số 3016/UBND-QLĐT ngày 25/5/2010 với mặt cắt ngang Bn = 5,0+10,5+5,0 = 20,5m, đền bù giải tỏa thực hiện theo phương án “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
      Tuy nhiên, do khối lượng đền bù giải tỏa lớn và nhân dân khu vực này không thống nhất giải tỏa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngày 12/10/2010 UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 6383/UBND-QLĐTư yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang tuyến đường để hạn chế khối lượng đền bù giải tỏa.
      Hiện nay Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có tờ trình số 282/TTr-SKHĐT ngày 06/05/2011 xin chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư tuyến đường với mặt cắt ngang Bn = 3,0+7,5+3,0 = 13,5m và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.
                                                                                                  Phòng KHĐT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip