Trả lời ý kiển cử tri

Trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu

Friday, 03 June 2011 17:15 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Câu 1. Đề nghị thành phố kiến nghị Trung ương cho xây dựng lại cầu Đa Cô trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Hòa Minh (cử tri quận Liên Chiểu).
   Trả lời:
      Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Khu quản lý đường bộ V kiểm tra công trình cầu Đa Cô tại Km925+287,45 - Quốc lộ 1A và Khu quản lý đường bộ V đã báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng. Hiện nay đang chờ ý kiến trả lời của Tổng cục đường bộ Việt Nam.
   Câu 2. Đề nghị thành phố nâng cấp đường giao thông nội thị ở các đường đã có tên như đường Tô Hiệu, đường Nguyễn Như Hạnh (cử tri quận Liên Chiểu).
   Trả lời:
      UBND thành phố đã có công văn số 5773/UBND-QLĐTư ngày 20/9/2010 đồng ý chủ trương đầu tư đối với 02 tuyến đường này, dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư năm 2011 và thực hiện đầu tư trong năm 2012. Hiện nay quy mô đầu tư của tuyến đường được các đơn vị liên quan (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Viện quy hoạch xây dựng, UBND quận Liên Chiểu) thống nhất, Ban Quản lý dự án Giao thông Nông thôn đang lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất trình phê duyệt.
                                                                                         Phòng KHĐT

 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip