Trả lời ý kiển cử tri

Trả lời ý kiến cử tri quận Cẩm Lệ

Thursday, 22 March 2012 16:11 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Câu hỏi: Dự án đường Nguyễn Công Hoan bao giờ triển khai? Việc cấp biển số nhà còn chậm, đề nghị thành phố xem xét, giải quyết (cử tri các phường thuộc quận Cẩm Lệ).
   Trả lời:
   - Về dự án đường Nguyễn Công Hoan: Dự án được UBND thành phố giao cho Sở Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Giao thông Nông thôn điều hành, hiện nay đang lập hồ sơ quy hoạch chiều cao thoát nước trình phê duyệt, dự kiến sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2012. Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn để có thể triển khai thi công tuyến đường trên trong năm 2013.
   - Về việc cấp biển số nhà trên địa bàn quận Cẩm Lệ còn chậm: Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số 161/SGTVT-KH ngày 07/02/2012 gửi UBND quận Cẩm Lệ đề nghị kiểm tra và có văn bản báo cáo UBND thành phố về vấn đề này.
                                                                                       Nguyễn Chánh Đạt


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip