Trưng cầu ý kiến

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Thursday, 01 March 2018 09:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện nội dung Công văn số 1332/UBND-QLĐTh ngày 28/02/2018 của UBND thành phố về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt.


   Qua kiểm tra, nội dung Dự thảo Thông tư có liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; do đó để góp ý hoàn thiện, làm cơ sở ban hành phù hợp với thực tế, thuận lợi trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ thực tế đã triển khai trong thời gian qua và nội dung dự thảo Thông tư gửi kèm theo Công văn số 1641/BGTVT-KCHT ngày 12/02/2018 của Bộ Giao thông vận tải, rà soát nghiên cứu có ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 08/03/2018 (file mềm văn bản đề nghị gửi về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ); sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo.


   Nội dung Dự thảo được đính kèm cuối bài viết.


   Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (DU THAO TT QUY DINH VE DUONG NGANG VA CAP PHEP_CV 1332, CV 1641.pdf)DU THAO TT QUY DINH VE DUONG NGANG VA CAP PHEP_CV 1332, CV 1641.pdf[Nội dung Dự thảo Thông tư]3698 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip