Trưng cầu ý kiến

Mời góp ý Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Friday, 23 February 2018 08:08 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 1111/UBND-QLĐTh ngày 09/02/2018 của UBND thành phố về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.


   Qua kiểm tra, nội dung Dự thảo Thông tư có liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; do đó để góp ý hoàn thiện, làm cơ sở ban hành phù hợp với thực tế, thuận lợi trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ thực tế đã triển khai trong thời gian qua và nội dung dự thảo Thông tư (được đính kèm cuối bài viết) gửi kèm theo Công văn số 1177/CĐSVN-VTATGT ngày 31/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải, rà soát nghiên cứu có ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 02/03/2018 (file mềm văn bản đề nghị gửi về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


   Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip