Trưng cầu ý kiến

Mời góp ý Dự thảo TCVN Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

Friday, 09 February 2018 07:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 977/BGTVT-KHCN ngày 26/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý kiến dự thảo TCVN của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.


   Để góp ý hoàn thiện Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa làm cơ sở ban hành phù hợp với thực tế, thuận lợi trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và thực tế triển khai áp dụng TCVN 5664:2009 trong thời gian qua, nghiên cứu nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa kèm theo Công văn số 977/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải và có văn bản góp ý gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/3/2018 (đồng thời gửi file mềm về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


   Nội dung chi tiết xem tại đây.


   Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip