Trưng cầu ý kiến

Góp ý dự thảo lần một Thông tư quy định về đường ngang đường sắt và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Wednesday, 25 October 2017 17:24 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 25/10/2017, Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2149/CĐSVN-KCHTGT ngày 20/10/2017 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc lấy ý kiến Dự thảo thông tư (lần 1) quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt.


   Nội dung Dự thảo Thông tư có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, do đó để có cơ sở góp ý hoàn thiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phòng liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư gửi kèm theo Công văn số 2149/CĐSVN-KCHTGT của Cục Đường sắt Việt Nam và có ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 07/11/2017 (file văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ); sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo.


   Nội dung Dự thảo được đính kèm cuối bài viết.


   Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, cá nhân, đơn vị.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (30668934-CV_2149-CUC_DS_DU_THAO_DUONG_NGANG.pdf)30668934-CV_2149-CUC_DS_DU_THAO_DUONG_NGANG.pdf[Dự thảo lần 1]2101 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip