Trưng cầu ý kiến

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt và dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Monday, 18 September 2017 16:19 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7233/UBND-QLĐTh ngày 15/9/2017 về việc tham gia ý kiến dự thảo “Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt, Công văn số 7234/UBND-QLĐTh ngày 15/9/2017 về việc tham gia ý kiến “Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt”;


   Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung 02 Dự thảo Nghị định nêu trên và có ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 22/9/2017 (file văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ); Sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý xem như đã thống nhất với nội dung Dự thảo.


   Nội dung Dự thảo được đăng trên Website Sở Giao thông vận tải theo địa chỉ: http://www.sgtvt.danang.gov.vn tại mục “THÔNG TIN CẦN BIẾT/ Trưng cầu ý kiến”.


   Chi tiết hai bộ dự thảo xem tại file đính kèm cuối bài viết.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt.pdf)Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt.pdf[Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt]4260 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.pdf)Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.pdf[Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt]2901 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip