Quy hoạch tuyến cố định

Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016 điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015

Friday, 15 January 2016 14:10 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 15/01/2016, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 135/QĐ-BGTVT điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Quyết định 135/QĐ-BGTVT: Tải về


   Phụ lục 1: Tải về


   Phụ lục 2: Tải về


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip