Quy hoạch tuyến cố định

Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Friday, 26 June 2015 14:00 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Ngày 26/6/2015 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


   Quyết định 2288/QĐ-BGTVT: Tải về


   Phụ lục 2A: Tải về


   Phụ lục 2B: Tải về


Nguyễn Việt Phương

Sông hanEU  

Video clip