Quy Hoạch Ngành

Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa đến năm 2025 định hướng 2030

Friday, 30 September 2016 09:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 30/09/2016 UNBD thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 6651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa ban thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (QD 6651-UBND PD QUY HOACH PHAT TRIEN GTVT DUONG THUY NOI DIA.pdf)QĐ 6651[ ]608 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip