Quy Hoạch Ngành

Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2025

Monday, 28 July 2014 09:33 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 28/07/2014 UNBD thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 5030 về việc Quy hoạch Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

   Chi tiết xem tại file đính kèm của bài viết.


CAC_BAI_VIET_KHAC