News & Events

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Wednesday, 13 February 2019 08:03 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 24/01/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuêdefault NoImage


   Theo đó, tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản).


   Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2019.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (04 qd.UBND vÁ quy _Ënh GT TS cho thuê.pdf)04 qd.UBND vÁ quy _Ënh GT TS cho thuê.pdf[Nội dung chi tiết]592 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC