Investor construction

Điều chỉnh phương án giao cắt giữa đường Vành đai phía Tây với các tuyến đường dân sinh tại Km 16+251 và Km 16+982

Saturday, 16 November 2019 09:20 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 18/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7087/UBND-SGTVT về việc điều chỉnh phương án giao cắt giữa đường Vành đai phía Tây với các tuyến đường dân sinh tại Km 16+25129 và Km 16+98210. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4473/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019, cụ thể:


   1. Không đầu tư xây dựng 02 cống chui tại Km16+25129 và Km16+98210 trên tuyến đường Vành đai phía Tây, đồng thời điều chỉnh giảm cao độ thiết kế để hạ độ dốc dọc tuyến, tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đoạn lý trình Km16 – Km17. Kinh phí xây dựng điều chỉnh giảm khoảng 2,75 tỷ đồng.


   2. Giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông căn cứ nội dung thống nhất tại Điểm 1 nêu trên phối hợp đơn vị Tư vấn, Viện Quy hoạch Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, thiết kế điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, hoàn thành trong tháng 10/2019.


P. QLCL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip