Investor construction

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2015/CHHVN “Công tác nạo vét – Thi công và nghiệm thu”

Friday, 15 February 2019 10:24 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 24/01/2019 Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 838/BGTVT-KHCN về việc phổ biến tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2015/CHHVN “Công tác nạo vét – Thi công và nghiệm thu”.


   Theo đó Sở Giao thông Vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn nêu trên và xem xét đề xuất áp dụng cho các dự án có liên quan trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.


   Chi tiết Tiêu chuẩn theo file đính kèmdefault NoImage


P. QLCL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TCCS 02-2015 Cong tac nao vet-Thi cong va Nghiem thu_Final.pdf)TCCS 02-2015 Cong tac nao vet-Thi cong va Nghiem thu_Final.pdf[Tiêu chuẩn chi tiết]1009 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip