Investor construction

Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018

Friday, 27 July 2018 13:44 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.default NoImage


Cụ thể:


   Sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ một số quy định của Chính phủ tại các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.


   Bãi bỏ các quy định của Chính phủ quy định tại Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 về quản lý chiếu sáng đô thị; Điều 19 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị; Điều 27, Điều 34 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng; Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.


   Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2018


   Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ND 100_2018_NDCP.signed (1).pdf)ND 100_2018_NDCP.signed (1).pdf[Chi tiết Nghi Định]1926 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip