Investor construction

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018

Monday, 07 May 2018 14:50 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD (chi tiết trong file đính kèm) về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.


   Thông tư này quy định chi tiết Điều 15 và Điều 79 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.


   Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.


   Hiệu lực thi hành của Thông tư này kể từ ngày 12/6/2018, thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.default NoImage


P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BXD_03-2018-TT-BXD_huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong cac linh vuc.signe)BXD_03-2018-TT-BXD_huong dan xu phat vi pham hanh chinh trong cac linh vuc.signe[Thông tư số 03/2018/TT-BXD]15302 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC