Investor construction

Bộ Xây dựng hướng dẫn lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng điều chỉnh, bổ sung định mức dự toán

Wednesday, 02 May 2018 08:04 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 821/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 hướng dẫn thủ tục thuê đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều chỉnh, bổ sung định mức dự toán một số hạng mục xây dựng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.


   Theo đó, công việc xây dựng định mức điều chỉnh, bổ sung bao gồm khảo sát thực tế quá trình thi công các công tác xây dựng, thu thập số liệu, thông tin, xác định thành phần hao phí và tính toán định mức cần được thực hiện đồng thời cùng thời điểm tổ chức thi công các công tác này trên công trường.
Nên nếu quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập định mức mất nhiều thời gian như Văn bản 367/SH1PP-KTKH nêu, sẽ ảnh hưởng đến kết quả công tác xác định định mức. Vì vậy Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 cần báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định phương án lựa chọn đơn vị tư vấn để công tác xác định định mức kịp thời với tiến độ thi công của Dự án.


   Trường hợp hiện nay Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 đã ký hợp đồng lập định mức dự toán một số công tác với đơn vị tư vấn là Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thì phương án đề xuất bổ sung hợp đồng công tác điều chỉnh, bổ sung định mức dự toán một số hạng mục xây dựng tại dự án cho đơn vị này tiếp tục triển khai để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án là phù hợp với quy định của pháp luậtdefault NoImage


Theo moc.gov.vn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip