Investor construction

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017

Tuesday, 12 December 2017 17:03 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 01/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT- BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TT 38_2017_TT-BGTVT.pdf)TT 38_2017_TT-BGTVT.pdf[Thông tư 38 năm 2017]1072 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip