Investor construction

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

Tuesday, 14 November 2017 09:50 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cụ thể sửa đổi 14 điểm như sau:


   - Phạm vi bảo vệ trên không của công trình đường bộ;


   - Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang và chiều sâu đối với công trình thiết yếu;


   - Sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


   - Quản lý, sử dụng, khai thác phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư và đường chuyên dùng;


   - Công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


   - Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác;


   - Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác;


   - Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu;


   - Đường đấu nối vào quốc lộ;


   - Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ;


   - Giải quyết các tồn tại về sử dụng hành lang an toàn đường bộ và một số phụ lục.


   Chi tiết vui lòng xem file đính kèm cuối bài viết.


P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (30985764-35-BGTVT.signed.pdf)30985764-35-BGTVT.signed.pdf[35/2017/TT-BGTVT]681 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip