Investor construction

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy QCVN 16:2017/BXD

Tuesday, 14 November 2017 09:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy QCVN 16:2017/BXD.


   Thông tư này hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại QCVN 16:2017/BXD được sản xuất trong nước, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.


   Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Chi tiết thông tư xem tại file đính kèm cuối bài viết.


   Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm: Các Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010, số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010, số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010, số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trương Trọng Nghĩa

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (30963060-BXD_10-2017-TT-BXD_29092017.signed.pdf)30963060-BXD_10-2017-TT-BXD_29092017.signed.pdf[Thông Tư 10/2017/TT-BXD]1095 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip