Investor construction

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Duy Ninh, quận Sơn Trà và công trình Tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Wednesday, 21 June 2017 10:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 19/6/2017, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Võ Duy Ninh, quận Sơn Trà - TPĐN tại Quyết định số 3243/QĐ-UBND gồm các hạng mục: Giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện – điện chiếu sáng, cây xanh như sau:


   a) Chủ đầu tư kiêm Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.


   b) Quy mô đầu tư:


   - Cấp đường: Đường phố nội bộ theo Tiêu chuẩn TCVN 104 - 2007.


   - Chiều dài tuyến: L = 583,49 m. Mặt đường bê tông nhựa chặt, Eyc ≥ 120Mpa.


   - Mặt cắt ngang:


   + Đoạn T1 - T6 (L=300,51 m): Bn= (4,5+7,5+3,0) = 15m.


   + Đoạn T6 - T11 (L=181,95 m): Bn= (1,5+7,5+1,5) = 10,5m.


   + Đoạn T12 - T15 (L=101,03 m): Bn= (1,5+5,5+1,5) = 8,5m.


   - Tổng mức đầu tư dự án: 14.381.411.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm tám mốt triệu, bốn trăm mười một ngàn đồng).


   - Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2019.


   UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, địa điểm: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 như sau:


   a) Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.


   b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương (vốn trái phiếu Chính phủ) và ngân sách thành phố.


   c) Thời gian thực hiện:


   - Giai đoạn 1: Thực hiện từ năm 2017 - 2019.


   - Giai đoạn 1: Thực hiện từ năm 2019 - 2020.


   d) Quy mô đầu tư:


   - Giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục: Giao thông, thoát nước, các nút giao, cầu trên tuyến, tổ chức giao thông, hệ thống điện và chiếu sáng.


   + Chiều dài tuyến L= 19.177,30 m (Điểm đầu giao với đường Quốc lộ 14B, điểm cuối (KM19+177,30) nối tiếp vào trục đường chính của Khu công nghệ thông tin tập trung đang xây dựng).


   + Mặt cắt ngang: 5,5m +7,5m + 15,0m + 7,5m + 5,5m = 41,0m.


   - Giai đoạn 2: Khớp nối giai đoạn 1 tại Km14+784 đến nút giao đường Hồ Chí Minh La Sơn - Túy Loan với chiều dài L=21.807 m.


   e) Tổng mức đầu tư dự án: 1.499.776.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng). Trong đó: GĐ1: 1.134.032.266.000 đồng; GĐ 2: 365.743.734.000 đồng.


P. KHĐT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip