Investor construction

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Wednesday, 14 June 2017 16:01 | Print |
There are no translations available.

   Bộ Xây dựng Công bố Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 “Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình”


   Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 451/QĐ-BXD (File đính kèm cuối bài viết) về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.


   Quyết định này thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017.


Trương Trọng Nghĩa

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (BXD_451-QD-BXD_23052017.signed.pdf)QD451_BXD[Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình]11077 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC