Investor construction

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016

Wednesday, 31 May 2017 09:58 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016.


   Quyết định này (gồm 03 Điều và 05 Phụ lục đính kèm) công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy - đường hải, đường hàng không năm 2016.


   Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn nêu trên là cơ sở để các Chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải cũng khuyến khích các Chủ đầu tư áp dụng và tham khảo kết quả đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn được ban hành trong Quyết định này.


   Ngoài việc công bố năng lực các tổ chức tư vấn, Bộ Giao thông Vận tải còn đề nghị các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thông báo kết quả xếp hạng năng lực đến các tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do mình quản lý, chỉ đạo các tổ chức tư vấn thực hiện tốt việc kê khai thông tin năng lực đơn vị mình định kỳ hàng năm theo Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.


   Chi tiết tại file đính kèm cuối bài viết.


Võ Quốc Trình - P. QLCLCTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (5922.pdf)Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT[ ]1339 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip