Investor construction

Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S

Friday, 16 September 2016 18:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S.


   Quy định tạm thời này để áp dụng cho một số dự án xây dựng công trình giao thông. Quy định này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa sử dụng phụ gia PR-Plast S theo phương pháp trộn rải nóng.


   Việc đưa phụ gia PR-Plast S vào hỗn hợp bê tông nhựa nhằm mục đích cải thiện khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe so với hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa đường 60/70 (các chỉ tiêu cơ lý khác của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia PR-Plast S tương đương hoặc tốt hơn so với hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa đường 60/70).


   Hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia PR-Plast S thường được sử dụng làm lớp mặt trên cho việc làm mới, sửa chữa nâng cấp đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, bến bãi, quãng trường, các vị trí cần cải thiện khả năng hằn lún vệt bánh xe.


   Trong Quy định có đưa ra một số yêu cầu kỹ thuật cho phụ gia PR-Plast S như sau:

STT Các chỉ tiêu Quy định Phương pháp thử
1  Hình dạng Dạng hạt   Bằng mắt
2  Màu sắc  Màu đen  Bằng mắt
3  Kích thước  2mm – 4mm Sử dụng thước để đo 
4 Thành phần   Hỗn hợp nhựa trộn trước với polime Sử dụng dung môi 
5 Nhiệt độ nóng chảy   90oC - 135oC ISO 11357-1 
6 Chỉ số dòng nóng chảy tại 190oC, dưới lực 5kg   (2 – 5)g trên 10 phút  NF EN ISO 1133
7 Khối lượng thể tích   (0.94 – 1.03) g/cm3 NF ISO 1183 


   Các yêu cầu kỹ thuật về các vật liệu khác và thiết kế được nêu chi tiết trong Quy định (file đính kèm).

Lê Văn Dũng


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip