Investor construction

Ban hành thiết kế mẫu một số kết cấu dùng chung trong công trình giao thông

Tuesday, 19 July 2016 15:43 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 15/7/2016, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 3486 /SGTVT-GĐ&QLCL thông báo các đơn vị: điều hành dự án, tư vấn, giám sát, Công ty Quản lý Cầu đường và các phòng ban liên quan thông báo việc triển khai áp dụng một số kết cấu thường sử dụng trong các công trình giao thông trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


   Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã Thông báo về việc khuyến khích áp dụng một số cấu kiện điển hình như: Bó vỉa, dải phân cách, hố trồng cây trên các tuyến đường giao thông, Đảo mềm phân cách, phân làn giao thông, Hệ thống móng cột biển báo hiệu giao thông, Ống cống bê tông ly tâm, Đốt cống hộp bê tông cốt thép, Hố ga, cửa thu dưới đường, Giá long môn bố trí biển phân làn.


   Phạm vi áp dụng kết cấu điển hình đối với các công trình, hạng mục công trình giao thông do UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm quản lý về mặt chất lượng xây dựng chuyên ngành.


   Trong quá trình áp dụng, nếu gặp các vấn đề khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên quan có thể gửi các ý kiến đóng góp bằng văn bản về Sở Giao thông Vận tải hoặc thông qua địa chỉ email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   để xem xét, có điều chỉnh cho phù hợp.


   Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị các đươn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cấu kiện khác có thể định hình hóa để Sở GTVT xem xét, đánh giá; trên cơ sở đó tổng hợp trình Cấp có thẩm quyền thống nhất áp dụng chung trên toàn địa bàn thành phố.


    Việc ban hành một số kết cấu dùng chung nêu trên là nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định, thi công công công trình; hỗ trợ cho việc áp dụng cơ giới hóa để tăng năng suất lao động; tạo thuận lợi trong công tác sửa chữa, thay thế các cấu kiện hư hỏng trong quá trình duy tu bảo dưỡng cũng như góp phần xác định suất đầu tư xây dựng công trình giao thông hợp lý.


   Chi tiết các bản vẽ thiết kế cấu kiện điển hình tham khảo tại đây.


Ngọc Trung


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip