Investor construction

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Tuesday, 12 July 2016 15:39 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.


   Thông tư này gồm 4 chương, 21 điều quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối với việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo pháp luật về đầu tư và pháp luật về đầu tư công.


   Thông tư số 18/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.


Ngọc Trung


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip