Investor construction

Đề xuất xây dựng cầu vượt đường sắt tại đường Nam Trân

Monday, 28 March 2016 08:15 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 19/01/2016 “V/v liên quan đến thi công tuyến đường Trục I Tây Bắc và các khu tái định cư trên địa bàn quận Liên Chiểu”, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD công trình GTCC phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thành Báo cáo phương án xây dựng công trình Cầu vượt đường sắt Nam Trân trình lãnh đạo Thành phố xem xét.


   Cầu vượt đường sắt Nam Trân dự kiến xây dựng tại ví trí cuối đường Nam Trân, giáp với Khu số 7- Trung tâm Đô thị mới Tây Bắc, thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng có dạng cầu dầm thép liên hợp, mặt cầu BT cốt thép, đảm bảo tĩnh không đường sắt tối thiểu 5,3m; tĩnh không đường bộ tối thiểu 4,75m; bề rộng cầu Bc = 1,0 + 7,0 + 1,0 = 9,0m. Cầu dự kiến thiết kế với tải trọng 0,65HL93, theo 02 phương án về chiều dài nhịp.


   Phương án 1 gồm 10 nhịp (9 nhịp dài 24m và 1 nhịp dài 18m), kinh phí khoảng 72,5 tỷ đồng. Phương án 2 gồm 3 nhịp (2 nhịp dài 24m và 1 nhịp dài 18m), kinh phí khoảng 46 tỷ đồng.


   Kế hoạch dự kiến sẽ riển khai chuẩn bị đầu tư trong năm 2016, thi công và hoàn thành trong năm 2017./.


Mai Khanh


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip