Investor constructionThông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 28 November 2019 14:48
There are no translations available.

   Ngày 07/11/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.


   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.


   Chi tiết nội dung theo file đính kèm.

 
P. QLCL

 

Thông tư mới Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 28 November 2019 14:45
There are no translations available.


   Ngày 11/11/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BXD Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

   Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại Hợp đồng quy định tại các khoản 3,4,5,6,7,8 và 10 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

   Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CP...
Read more...
 

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các hạng mục thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn)

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:43
There are no translations available.


   Để đảm bảo an toàn giao thông trên công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn), chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình hình thời tiết đang vào mùa mưa bão, ngày 01/11/2019, Sở Giao thông Vận tải có Công văn số 4876/SGTVT-QLCL gửi Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Thanh Tra Sở GTVT yêu cầu:


   1. Ban QL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên: Chỉ đạo Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an...
Read more...
 

Liên quan đến điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Trương Định

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:33
There are no translations available.


   Ngày 08/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 6826/UBND-SGTVT về việc liên quan đến điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Trương Định. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:


   1. Cho phép điều chỉnh hồ sơ theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4289/SGTVT-QLCL ngày 26/9/2019, cụ thể:


   - Nâng cao độ mặt đường tại cọc 29 lý trình Km0+186,87 từ cao độ 3,41 thành 3,71 và vuốt dốc về nút T10 cao độ 3,12 để phù hợp với cao độ các công trình 2 bên...
Read more...
 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km0+00 – Km5+096,35; hạng mục Giao thông và thoát nước

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:24
There are no translations available.


   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4447/SGTVT-QLCL ngày 07/10/2019 và Tờ trình số 276/TTr-BCTGT ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. UBND thành phố đã có Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km0+00 – Km5+096,35; hạng mục Giao thông và thoát nước với giá trị dự toán xây dựng làm tròn 156,476 tỷ.


   Ban QLDA ĐTXD các công trình giao...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip