Investor construction



Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 14 June 2017 16:01
There are no translations available.


   Bộ Xây dựng Công bố Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 “Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình”


   Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 451/QĐ-BXD (File đính kèm cuối bài viết) về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.


   Quyết định này thay thế Quyết định số...
Read more...
 

Công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 31 May 2017 09:58
There are no translations available.


   Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016.


   Quyết định này (gồm 03 Điều và 05 Phụ lục đính kèm) công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy - đường hải, đường hàng không năm 2016.


   Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn nêu trên là cơ...
Read more...
 

Chính phủ ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 12 April 2017 11:31
There are no translations available.


   Ngày 05/4/2017, Chính Phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


   Theo đó Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản như sau:


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 10;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 13;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều...
Read more...
 

Kết quả buổi làm việc với đại diện báo Tài nguyên và Môi trường về một số hư hỏng liên quan đến công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 23 February 2017 16:38
There are no translations available.


   Ngày 17/02/2017, tại Cơ quan Sở Giao thông vận tải (GTVT), đồng chí Bùi Hồng Trung – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường về các nội dung phản ánh của báo liên quan đến công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.


   Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện các đơn vị: Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Dân Trí, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam (Nhà đầu tư), Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư & Xây...
Read more...
 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 22 November 2016 18:29
There are no translations available.


   Ngày 01/9/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng .


   Theo đó, Thông tư 24 đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (sau đây viết là Thông tư số 17/2016/TT-BXD). Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31 như sau: “2. Quy...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip