Investor constructionKết quả buổi làm việc với đại diện báo Tài nguyên và Môi trường về một số hư hỏng liên quan đến công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 23 February 2017 16:38
There are no translations available.


   Ngày 17/02/2017, tại Cơ quan Sở Giao thông vận tải (GTVT), đồng chí Bùi Hồng Trung – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Báo Tài nguyên và Môi trường về các nội dung phản ánh của báo liên quan đến công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.


   Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện các đơn vị: Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Dân Trí, Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam (Nhà đầu tư), Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư & Xây...
Read more...
 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 22 November 2016 18:29
There are no translations available.


   Ngày 01/9/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng .


   Theo đó, Thông tư 24 đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (sau đây viết là Thông tư số 17/2016/TT-BXD). Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31 như sau: “2. Quy...
Read more...
 

Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 16 September 2016 18:51
There are no translations available.


   Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S.


   Quy định tạm thời này để áp dụng cho một số dự án xây dựng công trình giao thông. Quy định này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa sử dụng phụ gia PR-Plast S theo phương pháp trộn...
Read more...
 

Ban hành thiết kế mẫu một số kết cấu dùng chung trong công trình giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 19 July 2016 15:43
There are no translations available.


   Ngày 15/7/2016, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 3486 /SGTVT-GĐ&QLCL thông báo các đơn vị: điều hành dự án, tư vấn, giám sát, Công ty Quản lý Cầu đường và các phòng ban liên quan thông báo việc triển khai áp dụng một số kết cấu thường sử dụng trong các công trình giao thông trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


   Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã Thông báo về việc khuyến khích áp dụng một số cấu kiện điển hình như: Bó vỉa, dải phân cách, hố trồng cây trên...
Read more...
 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 12 July 2016 15:39
There are no translations available.


   Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.


   Thông tư này gồm 4 chương, 21 điều quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối với việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip