Investor constructionBan hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 16 September 2016 18:51
There are no translations available.


   Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S.


   Quy định tạm thời này để áp dụng cho một số dự án xây dựng công trình giao thông. Quy định này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa sử dụng phụ gia PR-Plast S theo phương pháp trộn...
Read more...
 

Ban hành thiết kế mẫu một số kết cấu dùng chung trong công trình giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 19 July 2016 15:43
There are no translations available.


   Ngày 15/7/2016, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành công văn số 3486 /SGTVT-GĐ&QLCL thông báo các đơn vị: điều hành dự án, tư vấn, giám sát, Công ty Quản lý Cầu đường và các phòng ban liên quan thông báo việc triển khai áp dụng một số kết cấu thường sử dụng trong các công trình giao thông trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


   Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã Thông báo về việc khuyến khích áp dụng một số cấu kiện điển hình như: Bó vỉa, dải phân cách, hố trồng cây trên...
Read more...
 

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 12 July 2016 15:39
There are no translations available.


   Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.


   Thông tư này gồm 4 chương, 21 điều quy định chi tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối với việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề...
Read more...
 

Quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 04 July 2016 16:02
There are no translations available.


   Từ ngày 1/7, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành, quy định cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp.


   Theo đó, cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông, còn phải đáp ứng một trong các điều kiện...
Read more...
 

26 Nhà Thầu bị Bộ GTVT đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu

PDF  | Print |  E-mail
Sunday, 15 May 2016 07:46
There are no translations available.


   Ngày 13/5/2016, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BGTVT công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ này quyết định đầu tư. Theo bảng đánh giá xếp hạng của 480 nhà thầu xây lắp thì có 26 nhà thầu bị Bộ GTVT đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu, 48 nhà thầu trung bình và 406 nhà thầu đáp ứng yêu cầu.


   Việc xếp hạng các nhà thầu xây lắp “chưa đáp ứng yêu cầu” theo thứ tự...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip