Investor constructionPhê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km10+290,04 – Km20+005,30; hạng mục Giao thông và thoát nước

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:21
There are no translations available.


   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4467/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019 và Tờ trình số 277/TTr-BCTGT ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. UBND thành phố đã có Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km10+290,04 – Km20+005,30; hạng mục Giao thông và thoát nước với giá trị dự toán xây dựng làm tròn 75,907 tỷ.


   Ban QLDA ĐTXD các công trình...
Read more...
 

Điều chỉnh phương án giao cắt giữa đường Vành đai phía Tây với các tuyến đường dân sinh tại Km 16+251 và Km 16+982

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:20
There are no translations available.


   Ngày 18/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7087/UBND-SGTVT về việc điều chỉnh phương án giao cắt giữa đường Vành đai phía Tây với các tuyến đường dân sinh tại Km 16+25129 và Km 16+98210. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4473/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019, cụ thể:


   1. Không đầu tư xây dựng 02 cống chui tại Km16+25129 và Km16+98210 trên tuyến đường Vành đai phía Tây, đồng thời điều chỉnh giảm cao độ thiết kế để hạ độ dốc dọc tuyến, tăng cường giải pháp đảm...
Read more...
 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km5+096,35 – Km10+290,04; hạng mục Giao thông và thoát nước

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:19
There are no translations available.


   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4520/SGTVT-QLCL ngày 11/10/2019 và Tờ trình số 280/TTr-BCTGT ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. UBND thành phố đã có Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km5+096,35 – Km10+290,04; hạng mục Giao thông và thoát nước với giá trị dự toán xây dựng làm tròn 72,368 tỷ.


   Ban QLDA ĐTXD các công trình...
Read more...
 

Phương án đầu tư xây dựng nút giao đường ĐH2 và đường Bà Nà – Suối Mơ thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn)

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:18
There are no translations available.


   Ngày 21/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7106/UBND-SGTVT về việc phương án đầu tư xây dựng nút giao đường ĐH2 và đường Bà Nà – Suối Mơ thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn). Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4455/SGTVT-QLCL ngày 07/10/2019, cụ thể:


   1. Cho phép lập quy hoạch nút giao giữa đường ĐH2 với đường Bà Nà – Suối Mơ theo phương án nút giao trực thông khác mức (tuyến đường ĐH2 vượt...
Read more...
 

Điều chỉnh, bổ sung hệ thống mương thủy lợi thuộc công trình Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh – giai đoạn 1

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 09:15
There are no translations available.


   Ngày 30/10/2019, UBND thành phố đã có Công văn số 7364/UBND-SGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống mương thủy lợi thuộc công trình Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4579/SGTVT-QLCL ngày 17/10/2019, cụ thể:


   1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung hệ thống mương thủy lợi tại các vị trí giao cắt tuyến đường Vành đai phía Tây:

 

   1.1. Nội dung điều chỉnh:


   a)...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip