Sở Giao thông vận tải Tp. Đà Nẵng

Các đơn vị trực thuộc

Friday, 14 August 2009 14:21 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

1. Công ty Quản lý Cầu Đường:


    * Chức năng:

    - Quản lý, bảo trì, sửa chữa các công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đèn tín hiệu điều khiển giao thông theo phân cấp của UBND thành phố và uỷ quyền quản lý của cơ quan Trung ương;


    - Thực hiện các dịch vụ về công trình giao thông, sản xuất, cung ứng vật tư, vật liệu; các dịch vụ bãi đỗ, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, đèn tín hiệu, và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; cung ứng, sửa chữa thiết bị chuyên dùng và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị;


    - Tư vấn giám sát các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị;


    - Quản lý sử dụng biên chế, lao động,tài sản, tài chính được giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;


    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở GTVT giao.


    * Địa chỉ: 62 đường Phạm Hữu Kính, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;


    * Điện thoại: 02363.955838, Fax: 02363.955838;


    * Giám đốc: Võ Thành Được, điện thoại: 0903586265.


   
2. Trường Trung cấp nghề GTCC:


    * Chức năng:


    - Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;


    - Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật;


    - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề;


    - Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

   - Quản lý Trung tâm Sát hạch lái xe Đà Nẵng;


    - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;


    - Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật;


    - Phối với với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;


    - Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội;


    - Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính;


    - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;


    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;


    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

    * Các ngành nghề đào tạo:


    - Hệ Trung cấp nghề: Công nghệ ô tô; Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ; Quản lý đô thị; Quản trị doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp;


    - Hệ Sơ cấp nghề: lái xe ô tô các hạng B2, C, D, E, Fc;


   - Lái xe mô tô hạng A1;


    - Lái xe mô tô hạng A2 (xe phân khối lớn);


    - Bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô an toàn;


   - Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật giao thôn đường bộ và Pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

    * Địa chỉ: 72 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;


    * Điện thoại: 02363.625.250, Fax: 02363.625.250;


    * Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Sơn, điện thoại: 0989392736.


   
3. Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng


    * Chức năng:


    - Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng về công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (TNĐ) theo quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;


    - Tổ chức thực hiện công tác kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường các loại phương tiện cơ giới đường bộ;


    - Tổ chức thực hiện công tác kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường các loại thiết bị nâng trên 1000 kg lắp trên các phương tiện tự hành có sử dụng bánh lốp;


    - Kiểm tra đánh giá chất lượng, tình trạng kỹ thuật các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa theo đề nghị của chủ phương tiện hoặc các cơ quan chức năng;


    - Thành viên kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông cải tạo theo các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


    - Tổ chức thực hiện công tác đào tạo lái xe mô tô- xe máy; Liên kết thực hiện dịch vụ sửa chữa xe máy chuyên dùng; Tổ chức thực hịên dịch vụ thiết kế và giám sát thi công phương tiện CGĐB, phương tiện thủy nội địa cải tạo, cải tiến hoặc đóng mới theo nhu cầu của chủ phương tiện và một số hoạt động khác;


    - Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản ; tổ chức thu phí, lệ phí, nộp ngân sách nhà nước theo quy định;


    - Phối hợp cùng với phòng chức năng thuộc Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho Giám đốc Sở các công tác liên quan đến quản lý kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thuỷ nội địa;


    - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Giám đốc Sở.


    * Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;


    * Điện thoại: 02363.765016, Fax: 02363.730511;


    * Giám đốc: Bùi Văn Tấn, điện thoại: 0905111700.

    

    4. Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng


    * Chức năng:


    Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông; quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông và vận tải hành khách công cộng.


    * Nhiệm vụ:


    a) Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chế độ chính sách phát triển hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông và vận tải hành khách công cộng; nghiên cứu áp dụng điều khiển giao thông thông minh;


    b) Tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tinh hiệu giao thông tự động có trung tâm điểu khiển, kể cả đèn vàng cảnh báo giao thông;


    c) Quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì hoạt động và phát triển hệ thống hạ tầng vận tải hành khách công cộng; phối hợp, theo dõi, báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan lập biên bản đình chỉ các công trình xây dựng không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc phục vụ vận tải công cộng;


    d) Tổ chức quản lý, giám sát, điều hành hoạt động vận tải công cộng; thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông về an toàn giao thông và vận tải hành khách công cộng; lựa chọn nhà thầu cung ứng, ký kết hợp đồng khai thác vận tải hành khách công cộng;


    đ) Thực hiện các dịch vụ có liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông và vận tải hành khách công cộng;


    e) Quản lý sử dụng biên chế, tải sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;


    f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.


    * Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân , thành phố Đà Nẵng;


    * Điện thoại: 02363711884; 02363711888; Fax: 02363711886;


    * Giám đốc: Đặng Nam Sơn - 0914216688; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

   
   
5. Cảng vụ đường thuỷ nội địa thành phố Đà Nẵng 


    Cảng vụ đường thuỷ nội địa thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.


    * Địa chỉ: 66 Trần phú - Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng;


    * Giám đốc: Ngô Văn Thọ - 0914015028 - email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


    6. Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông


    Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định; là đơn vị sự nghiệp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 


    Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông:


    1. Tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải tổ chức quản lý, điều hành dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông,vốn Quỹ bảo trì đường bộ, bảo trì đường thuỷ nội địa, vốn an toàn giao thông, vốn đầu tư xây dựng cơ bản được UBND thành phố giao cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và các nghuồn vốn khác. 


    - Tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng về công tác lập hồ sơ quy hoạch của ngành, chủ trương đầu tư, các nội dung về chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; 


    - Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập kế hoạch hàng năm;


    - Chuẩn bị hồ sơ thiết kế dự toán trình Sở Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt theo quy định;


    - Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trình Sở Giao thông Vận tải phê duyệt;


    - Thực hiện các thủ tục xin giấy phép thi công công trình, công việc khác phục vụ sửa chữa công trình;


    - Tổ chức đàm phán ký hợp đồng với nhà thầu; giám sát thi công; nghiệm thu, thanh quyết toán theo hợp đồng ký kết;


    - Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chí phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;


    - Tổ chứckiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải;


    - Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định;


    - Lập các báo cáo quyết toán vốn, báo cáo tài chính theo quy định. 


    * Địa chỉ: 606 đường 02/9, Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng;


    * Điện thoại: 02363.786.386, Fax: 02363.786.386;


    * Giám đốc: Trương Bằng Linh - Điện thoại: 0913 432 424.

Last Updated on Wednesday, 23 October 2019 14:44

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip