News & Events

Báo cáo tình hình hoạt động Trang Facebook Sở trong tháng 10 năm 2019

Wednesday, 13 November 2019 11:05 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRANG FACEBOOK SỞ

(Tháng 10/2019 từ 10/10/2019 đến 10/11/2019)


   1. Tình hình sử dụng Facebook Sở:


   - Thành viên mới tham gia: 214 thành viên (tổng số thành viên: 3604)


   - Tổng số bài viết: 39 bài viết


   - Số thành viên hoạt động trên trang: 2.609 thành viên


   - Tương tác với bài viết trên Trang: 675 tương tác (gồm các bình luận, cảm xúc)


   - Tổng số lượt xem: 19.194 lượt xem bài viết


   2. Thông tin về các bài viết chia lĩnh vực được giao:


   - Lĩnh vực chung: 03 bài viết


   - Hạ tầng giao thông: 06 bài viết


   - Thanh tra Sở: 06 bài viết


   - Vận tải, Phương tiện & Người lái: 03 bài viết


   - Quy hoạch và đầu tư: 01 bài viết


   - An toàn giao thông: 10 bài viết


   - DanaBus - Xe Buýt Đà Nẵng: 01 bài viết


   - Bài viết của thành viên nhóm: 09 bài viết (gồm các góp ý, phản ánh, chia sẻ thông tin liên quan đến ngành giao thông)


   3. Nhận xét: Trong tháng 10, trang Facebook Sở nhận được nhiều thông tin tích cực của người dân về các bài viết tập trung vào công tác tập trung khắc phục hạ tầng giao thông sau cơn bão số 5 của Công ty Quản lý cầu đường (số lượng thành viên tăng cao so với các tháng trước), ngoài ra còn có các bài viết về hoạt động xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, đậu, đỗ vào vạch chờ xe buýt, tuyên truyền an toàn giao thông và công tác triển khai vận hành bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh được thông tin đến rộng rãi đến người dân.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip