News & Events

Công bố công suất Bến xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Thursday, 30 May 2019 07:45 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 21/5/2019, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 408/QĐ-SGTVT để Công bố và ban hành công suất Bến xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để cập nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý bến xe được Tổng Cục đường bộ Việt Nam phân quyền theo địa chỉ truy cập http://benxe.gov.vn và công khai niêm yết trên trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và tại địa chỉ:

https://www.sgtvt.danang.gov.vn


   Công suất Bến xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng được áp dụng từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp Bến xe Trung tâm Đà Nẵng thực hiện cải tạo các hạng mục công trình trong bến hoặc thay đổi phương án điều tiết giao thông khu vực bên ngoài bến làm ảnh hưởng đến công suất của bến xe sẽ được tính toán và công bố lại. Công suất cụ thể theo bảng sau:

 

TT TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN KÝ HIỆU ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT
1 Công suất tối đa của công vào bến xe Bcv xe/giờ 180
2 Công suất tối đa khu vực trả khách Btk xe/giờ 188
3 Công suất tối đa khu vực chờ tài Bct xe/giờ 450
4 Công suất tối đa khu vực đón khách Bđk xe/giờ 704
5 Công suất tối đa của cổng ra bến xe Bcr xe/giờ 180
6 Hệ số ảnh hưởng φ 1
7 Thời gian hoạt động của bến xe trong ngày T giờ 19
8 Công suất tính toán của bến xe trong một giờ hoạt động Btính toán xe/giờ 180
9 Công suất khai thác của bến xe trong một giờ Bkhai thác/giờ xe/giờ 180
10 Công xuất bến xe trong ngày Bngày xe/ngày 3.420


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip