Traffic Inspector

Đậu đỗ vào điểm dừng xe buýt – cần xây dựng ý thức tham gia giao thông

Thursday, 24 May 2018 14:12 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Triển khai quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong tháng 4 năm 2018, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (Datramac) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra hiện trường và tổng hợp phản ánh từ các trang mạng xã hội, ghi nhận được 19 trường hợp các phương tiện cá nhân đậu đỗ vào vạch dừng xe buýt. Tất cả những hình ảnh xe vi phạm đều được gửi về Thanh tra Sở GTVT để xử lý nghiêm theo quy định.


Dưới dây là tổng hợp các hình ảnh xe đậu đỗ vào vạch dừng xe buýt:


Hình ảnh xe vi phạm:

DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43X-0684
Thời điểm vi phạm: 8 giờ 40, 26/4/2018
Địa điểm vi phạm: BV Mắt, Phan Đăng Lưu
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
75A-37343
Thời điểm vi phạm: 7 giờ 36, 24/4/2018
Địa điểm vi phạm: Đường Nguyễn Văn Thoại
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 3
92A-05840
Thời điểm vi phạm: 9 giờ 05, 23/4/2018
Địa điểm vi phạm: BV Mắt đường Phan Đăng Lưu
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 4
43C-11095
Thời điểm vi phạm: 8 giờ 47, 05/4/2018
Địa điểm vi phạm: 493 Trần Cao Vân
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-34522
Thời điểm vi phạm: 9 giờ 08, 04/5/2018
Địa điểm vi phạm: Sn 678 Nguyễn Hữu Thọ
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
Xe: 92A-066.31
Thời điểm vi phạm: 13h54 ngày 17/4/2018
Địa điểm vi phạm: trạm trường Nguyễn Huệ Quang trung
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-29038
Thời điểm vi phạm: 10 giờ 30 ngày 01/4/2018
Địa điểm vi phạm: Siêu thị Lotte
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-22416
Thời điểm vi phạm: 11 giờ 25, 30/4//2018
Địa điểm vi phạm: Sn 58 Phan Đăng Lưu
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 9
43X-2415
Thời điểm vi phạm: 8 giờ 25, 27/4/2018
Địa điểm vi phạm: Sn 36 Ông Ích Đường
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
76A-00349
Thời điểm vi phạm: 13 giờ 31 ngày 05/4/2018
Địa điểm vi phạm: BV chỉnh hình Đà Nẵng
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
Xe: 43A-06570
Thời điểm vi phạm: 15h35 ngày 16/4
Địa điểm vi phạm: trạm bệnh viện da liễu
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-31386
Thời điểm vi phạm: 11 giờ 27 ngày 05/4/2018
Địa điểm vi phạm: Siêu thị Lotte
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
76B-00634
Thời điểm vi phạm: 11 giờ 26 ngày 05/4/2018
Địa điểm vi phạm: Siêu thị Lotte
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-22416
Thời điểm vi phạm: 11 giờ 25, 30/4//2018
Địa điểm vi phạm: Sn 58 Phan Đăng Lưu
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 15
43X-2415
Thời điểm vi phạm: 8 giờ 25, 27/4/2018
Địa điểm vi phạm: Sn 36 Ông Ích Đường
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
43A-01059
Thời điểm vi phạm: 15 giờ 48 ngày 05/4/2018
Địa điểm vi phạm: Nguyễn Chí Thanh
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
Xe: 92A-022.88
Thời điểm vi phạm: 13h12 ngày14/4/2018
Địa điểm vi phạm: trạm Nguyễn Huệ, Quang Trung
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
Xe: 75C-069.81
Thời điểm vi phạm: 17h19 ngày 14/4/2018
Địa điểm vi phạm: 27 Nguyễn Lương Bằng
DauDoVaoDiemDungXeBuyt 1
Xe: 43A-254.91
Thời điểm vi phạm: 14h58 ngày 20/4/2018
Địa điểm vi phạm: 493 Trần Cao Vân

 


TTĐH đèn THGT&VTCC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip