Traffic Inspector

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 05/2013

Thursday, 02 May 2013 17:17 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 15/4/2013, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 5/2013 như sau:

LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 5 năm 2013)


   Ghi chú:

   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.

   - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa: 0905131539; A. Nam: 0903593443; A. Sơn: 0903525289).

Nguyễn Trung Nghĩa


CAC_BAI_VIET_KHAC