Traffic Inspector

Thi tuyển chức danh Đội phó đội thanh tra

Saturday, 16 March 2013 10:30 | Print |
There are no translations available.

   Triển khai Chỉ thị số 41-CTr/TU ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Thành ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, theo đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở các đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính của thành phố theo hướng mở rộng chức danh thi tuyển. Trong các năm qua Sở Giao thông vận tải đã tổ chức thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc và đạt kết quả tốt.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Ba và các thi sinh dự thi


   Nhằm tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đồng thời tuyển chọn được người có trình độ, năng lực, có phẩm chất, đạo đức để bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2012.


   Thanh tra Sở Giao thông vận tải là đơn vị vào năm 2009 tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổng hợp. Qua thi tuyển đã bổ nhiệm và đánh giá kết quả công tác sau 6 tháng bổ nhiệm đã đạt kết quả đáng khích lệ. Năm 2012 Thanh tra Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch và ngày 24/12/2012 đã được Giám đốc Sở quyết định phê duyệt tổ chức thi tuyển chức danh Đội phó Đội thanh tra chuyên ngành. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, ngày 13/3/2013 Thanh tra Sở đã tổ chức Thi tuyển Đội phó Thanh tra. Đợt thi này đã thu hút nhiều người tham gia, qua vòng sơ khảo Ban tổ chức đã chọn 04 thí sinh có đủ tiêu chuẩn để tham gia dự thi.


   Nội dung thi gồm phần thi trắc nghiệm, soạn thảo văn bản và trình bày đề án trước Hội đồng chẩm thi. Nhìn chung do chuẩn bị chu đáo nên kết quả thi năm nay đạt chất lượng tổ. Hầu hết các thí sinh đề chuẩn bị và trình bày đề án tốt, có những đề án có thể nghiên cứu áp dụng ngày.


   Hội đồng thi sẽ đánh giá, xếp loại và công bố kết quả theo đúng thời gian quy định.


   Tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý sẽ giúp cho lãnh đạo đơn vị có cách nhìn mới trong công tác cán bộ, tạo động lực cho công chức, viên chức phấn đấu công tác, học tập.


Hải Tùng


CAC_BAI_VIET_KHAC