Traffic Inspector

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Wednesday, 13 June 2012 17:45 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sáng ngày 13/06/2011, tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đặng Việt Dũng Giám đốc Sở   đã chủ chì buổi làm việc thông qua Kế hoạch tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở đã yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì thực hiện kế hoạch như sau:  

Những sai phạm như thế này sẽ bị xử lý nghiêm khắc

   1. Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng:
   Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Ngành GTVT Đà Nẵng (số 331/QĐ-SGTVT ngày 29/02/2012 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng), Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
   Đối tượng: Các ban quản lý dự án, công ty tư vấn, nhà thầu thi công, chủ đầu tư (BT, BOT).
   Hình thức: tổ chức hội nghị để tuyên truyền.
   Thời gian: 01 buổi, trong tháng 6/2012.
   Cũng thông qua hội nghị này thông báo cho các ban quản lý dự án, công ty tư vấn, nhà thầu thi công, chủ đầu tư (BT, BOT) kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nhằm tạo sự chuyển biến bước đầu trước khi tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra.
   2. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012:
   Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2011 của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng v/v ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở GTVT Đà Nẵng, Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình tham mưu Giám đốc Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình. Cụ thể:
   - Thanh tra theo kế hoạch:
   Tháng 9 & 10/2012: Thanh tra theo chuyên đề các dự án (công trình, hạng mục công trình) do Thanh tra Sở đề xuất Giám đốc Sở sau khi đã thống nhất với phòng KH- ĐT và phòng Giám định &QLCL công trình.
   Đổi mới nội dung và phương pháp tiến hành thanh tra bằng việc tổ chức trưng cầu giám định đối với các hạng mục cần thiết, thuê đơn vị thí nghiệm tiến hành các thí nghiệm theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
   - Kiểm tra đột xuất:
   Giám đốc Sở quyết định thành lập Tổ kiểm tra gồm các thành viên là công chức thuộc Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng quản lý Giao thông đô thị và Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình.
   Kiểm tra ít nhất 02 lần/tháng vào những thời điểm cần thiết để kiểm soát được chất lượng và tiến độ công trình.
   + Nội dung kiểm tra:
   - Kiểm tra năng lực thi công của nhà thầu (số lượng, chủng loại thiết bị thi công, lực lượng lao động … so với hồ sơ dự thầu).
   - Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình tại hiện trường thi công.
   - Kiểm tra tiến độ thi công.
   - Kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu, chất lượng thành phẩm ... trên hiện trường.
   - Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn thi công, an toàn giao thông, an toàn công trình lân cận, bảo vệ môi trường của nhà thầu.
   + Phương pháp kiểm tra:
   Tổ kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại hiện trường thi công. Khi phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính (theo phụ lục số 01 - Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở) với đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan. Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính được chuyển cho người có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
   3. Triển khai kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, các kiến nghị của các cơ quan chức năng qua thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông:
   Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các kết luận của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, các kiến nghị của các cơ quan chức năng qua thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
   4. Công tác báo cáo:
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra đợt 1 trong tháng 10 năm 2012 và đợt 2 trong tháng 11 năm 2012.
Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở.
                                                                                      Nguyễn Trung Nghĩa


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip