Inspector

Một số điểm mới của Luật tố cáo 2011

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 30 August 2012 09:08
There are no translations available.


   Ngày 11-11-2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật Tố cáo. Luật gồm 8 chương và 50 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2012. Sau đây là một số điểm mới cơ bản của Luậ:
  
Đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo Luật tố cáo - ảnh Internet
 

   1. Về phạm vi điều chỉnh


   Để cụ thể...
Read more...
 

Một số điểm cần lưu ý trong Luật khiếu nại

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 30 August 2012 08:47
There are no translations available.


Từ ngày 01/7/2012, Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành thay thế Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. Luật mới gồm 8 chương, 70 điều, quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công...
Read more...
 

Lịch phân công làm việc tháng 7/2012

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 26 June 2012 16:09
There are no translations available.


   Ngày 25/6/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 7/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 7 năm 2012)

 Ghi chú:
   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.
    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc...
Read more...
 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 13 June 2012 17:45
There are no translations available.


   Sáng ngày 13/06/2011, tại Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đặng Việt Dũng Giám đốc Sở   đã chủ chì buổi làm việc thông qua Kế hoạch tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở đã yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì thực hiện kế hoạch như sau:  ...
Read more...
 

Lịch phân công làm việc tháng 6/2012

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 31 May 2012 15:48
There are no translations available.


Ngày 28/5/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 6/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 6 năm 2012)Ngày

Đội Thanh tra

Văn phòng, XLTT

đường dây nóng

Trực lãnh đạo

Thứ bảy

(02/6/2012)

Đội Thanh tra...
Read more...
 

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 02 February 2012 14:46
There are no translations available.


   Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký công văn số 2500/SGTVT-TTRs gửi các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở xây...
Read more...
 

Thanh tra sở giao thông vận tải Đà Nẵng : Nỗ lực, cố gắng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác lĩnh vực chuyên ngành giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 27 December 2011 16:11
There are no translations available.


   Ngày 14 tháng 7 năm 2005, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Ban Thanh tra Giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Công chính, từ đó đến nay, trong suốt chặng đường 6 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, góp phần quan trọng trong công tác đảm...
Read more...
 

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 14 December 2011 07:30
There are no translations available.


 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2011

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip