Inspector

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 05/2013

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 02 May 2013 17:17
There are no translations available.


   Ngày 15/4/2013, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 5/2013 như sau:

LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 5 năm 2013)
   Ghi chú:

   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.

   - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý...
Read more...
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 04/2013

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 05 April 2013 16:18
There are no translations available.


Ngày 25/3/2013, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc tháng 4/2013 như sau:
Ghi chú:


- Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.


- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa: 0905131539; A. Nam: 0903593443; A. Sơn: 0903525289)....
Read more...
 

Thi tuyển chức danh Đội phó đội thanh tra

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 March 2013 10:30
There are no translations available.


   Triển khai Chỉ thị số 41-CTr/TU ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Thành ủy thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, theo đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở các đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính...
Read more...
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 03/2013

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 27 February 2013 16:25
There are no translations available.


    Ngày 27/02/2013, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 3/2013 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 03 năm 2013)  

   Ghi chú:


   - Thời gian trực: sáng 07h30’-12h30’, chiều 13h30’-17h30’.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc...
Read more...
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 12/2012

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 15 December 2012 16:21
There are no translations available.


    Ngày 29/11/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 12/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC

(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 12 năm 2012)
   Ghi chú:


    - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’;


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc...
Read more...
 

Tiếp tục gỡ vướng Thanh tra chuyên ngành GTVT

PDF  | Print |  E-mail
Sunday, 11 November 2012 08:03
There are no translations available.


   Chiều 5/11/2012, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT thực hiện Luật Thanh tra 2010. Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ…

 
Ông Nguyễn Văn Huyện - Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định.


   Tại cuộc họp, Bộ trưởng đã nghe báo cáo tóm tắt...
Read more...
 

Lịch phân công làm việc 11/2012

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 29 October 2012 10:32
There are no translations available.


   Ngày 26/10/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 11/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC

(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 11 năm 2012)

 


  

   Ghi chú:


   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’;


   - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc...
Read more...
 

Lịch phân công làm việc tháng 10/2012

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 26 September 2012 17:11
There are no translations available.


   Ngày 26/10/2012, Chánh thanh tra Sở giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký lịch phân công làm việc tháng 10/2012 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC

(Thứ bảy, chủ nhật – tháng 10 năm 2012) 

 

   Ghi chú:


   - Thời gian trực: sáng 07h30’-11h30’, chiều 13h30’-17h30’.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc...
Read more...
 

Phổ biến Luật khiếu nại và Luật tố cáo

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 30 August 2012 14:21
There are no translations available.


   Ngày 11/11/2011, Quốc hội có Luật số 02/2011/QH13 ban hành Luật Khiếu nại và Luật số 03/2011/QH13 ban hành Luật Tố cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.


   Ngày 29/8/2012 Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng tổ chức triển khai Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo  trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip