Inspector

Lịch trực ngoài giờ tháng 11/2015

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 21 October 2015 14:34
There are no translations available.


Ngày 21/10/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 11/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 11 năm 2015)

 


Ghi chú:
- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.
- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Sở (A. Nghĩa: 0905131539; A...
Read more...
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 10/2015

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 26 September 2015 09:33
There are no translations available.


Ngày 24/09/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 10/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 10 năm 2015)
Ghi chú:


- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo...
Read more...
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 9/2015

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 01 September 2015 14:15
There are no translations available.


Ngày 31/08/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 9/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 09 năm 2015)
Ghi chú:


- Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


- Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến Lãnh đạo...
Read more...
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 8

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 08 August 2015 09:44
There are no translations available.


Ngày 24/07/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 8/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 08 năm 2015)


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất hoặc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải...
Read more...
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 7

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 08 July 2015 08:30
There are no translations available.


Ngày 24/06/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 7/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 07 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên...
Read more...
 

Lịch trực ngoài giờ tháng 6

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 05 June 2015 15:29
There are no translations available.


Ngày 28/05/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 6/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 06 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên...
Read more...
 

Thông báo về việc neo đậu tàu du lịch và đăng ký hoạt động vận chuyển khách du lịch

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 05 June 2015 14:59
There are no translations available.


   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên đường thủy nội địa; Sở GTVT thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như...
Read more...
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 05/2015

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 27 April 2015 14:16
There are no translations available.


Ngày 20/04/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 5/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 05 năm 2015)

 


Ghi chú:


    - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.Ngoài ra các Đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch chuyên đề khác.


    - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên...
Read more...
 

Phân công làm việc ngoài giờ tháng 4/2015

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 02 April 2015 10:59
There are no translations available.


   Ngày 19/3/2015, Chánh thanh tra sở đã ký lịch phân công làm việc ngoài giờ tháng 4/2015 như sau:


LỊCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC
(Thứ bảy, chủ nhật - tháng 04 năm 2015)

 


Ghi chú:   - Thời gian trực: Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30.   - Yêu cầu các Đội Thanh tra, các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc theo lịch đã phân công. Nếu có công việc đột xuất...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip