Inspector

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 47 từ ngày 15/11/2019 đến 21/11/2019

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 28 November 2019 08:50
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 47: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 46 từ ngày 08/11/2019 đến 14/11/2019

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 16 November 2019 10:32
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 46: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 45 từ ngày 01/11/2019 đến 07/11/2019

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 08 November 2019 17:05
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 45: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 44 từ ngày 25/10/2019 đến 31/10/2019

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 04 November 2019 15:27
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 44: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 43 từ ngày 18/10/2019 đến 24/10/2019

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 04 November 2019 15:25
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 43: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 42 từ ngày 11/10/2019 đến 17/10/2019

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 19 October 2019 16:23
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 42: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 41 từ ngày 04/10/2019 đến 10/10/2019

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 11 October 2019 10:55
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


   Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 41: Xem tại đây

TTS 

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 40 từ ngày 27/9/2019 đến 03/10/2019

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 09 October 2019 11:17
There are no translations available.

Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 40: Xem tại đây

TTS

 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 39 từ ngày 20/9/2019 đến 26/9/2019

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 30 September 2019 14:01
There are no translations available.

Thực hiện Công văn số 08/CV-BATGT ngày 05/01/2018 của Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc thống kế báo cáo số liệu hàng tuần về tình hình xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tình hình tai nạn giao thông, Thanh tra Sở GTVT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:


Kết quả xử lý vi phạm hành chính về TTATGT trong tuần 39: Xem tại đây

TTS

 

Sông hanEU  

Video clip