Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND

Wednesday, 15 August 2018 08:29 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 7 đã thông qua quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND.


   Theo đó, đã quy định các loại tài sản công được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý, sử dụng. Những điểm mới trong phân cấp thẩm quyền quyết định đối với mua sắm, thuê tài sản công khác ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc, xe ô tô, tàu, ca nô thi người đứng đầu sở, ban ngành được quyết định tới giá trị đến 02 tỷ đồng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban ngành được quyết định tới giá trị đến 100 triệu đồng.


   Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2018. Bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.


   Xem Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tại tệp đính kèm cuối bài viết.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (150-2018 NQ vÁ phân c¥p qu£n lý, sd TS.signed.pdf)150-2018 NQ vÁ phân c¥p qu£n lý, sd TS.signed.pdf[NQ 150-2018 HĐND]1640 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip