News & Events

Gói thầu có giá đến 50 triệu đồng không bắt buộc ký hợp đồng

Monday, 20 May 2019 13:50 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Đây là hướng dẫn tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.


   Quyết định này hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà thầu cho các trường hợp quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu 2013.


   Theo đó quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá không quá 50 triệu đồng được hướng dẫn như sau:


   - Không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật;


   - Không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;


   - Tuy nhiên, thủ trưởng cơ quan/đơn vị quyết định việc mua sắm phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.


   Xem chi tiết quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đặc biệt khác tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg đính kèm (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2019).


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip