Biểu mẫu kê khai năng lực hoạt động tư vấn

Quyết đinh của Bộ Giao Thông Vận Tải điều chỉnh phụ lục tiêu chí tăng điểm tư vấn

Friday, 14 November 2014 07:50 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ngày 04/12/2015 về việc ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực và kết quả thực hiên của các tổ chức tư vấn xây dựng ngành Giao thông Vận tải.

   Xem chi tiết tại file đính kém dưới bài viết.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ_4298_BGTVT, quyetdinhveviecxephang_danhgiatuvan .pdf)Quyêt định 4298_BGTVT[ ]1444 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip