News & Events

Tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Friday, 14 December 2018 14:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Trong thời gian qua, Ban An toàn giao thông thành phố nhận được nhiều phản ánh từ báo chí về tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành đèn tín hiệu tại các nút giao thông và đi ngược chiều trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Phổ biến là việc tăng ga để vượt tín hiệu đèn vàng ở tất cả các nút giao thông có tín hiệu đèn, vượt tín hiệu đèn đỏ khi chưa hết pha dừng, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút, đặc biệt là va chạm khi dừng chờ tín hiệu đèn đỏ do các phương tiện giao thông đến từ phía sau. Tình hình đi ngược chiều diễn ra thường xuyên trên nhiều tuyến đường như Lê Thạch, Yên Thế, Bắc Sơn.


   Để kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông về tín hiệu đèn, Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị:


   1. Phòng Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an thành phố: Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông tại các nút giao thông có tín hiệu đèn và đi ngược chiều.


   2. Ban An toàn giao thông các quận, huyện:


   - Chỉ đạo Công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.


   - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến cấp cơ sở, khu dân cư, nhất là các quy định và mức phạt liên quan đến việc đi ngược chiều, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông…


   Ban An toàn giao thông thành phố kính đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện.


VP BAN ATGT TP


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip