Khoa học Công nghệ

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN

Wednesday, 15 February 2017 10:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở GTVT đã có Công văn số 618/SGTVT-VP ngày 15/02/2017 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp cơ sở và mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN.


   Nội dung công văn xem tại đây.


   Biểu mẫu xem tại đây.


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip